Dopuszczalna masa całkowita (dmc.) – według kodeksu drogowego największa, określona właściwymi warunkami technicznymi, masa pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu dopuszczonego do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest to parametr F.2 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu [w kg]) – zaznaczony czerwoną ramką

Opracowanie: Caravaning World

Menu