Masa własna (MW)- zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego.

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu dopuszczonego do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest to parametr G
(masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające [w kg]) – zaznaczony czerwoną ramką

Opracowanie: Caravaning World