MW – Masa własna

Masa własna (MW)- zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez…